STATUT

-text prescurtat-

Societatea Romana de Stiinta Materialelor - Cresterea Cristalelor este o ASOCIATIE nelucrativa, neguvernamentala, profesional-stiintifica, care care reuneste persoane cu studii superioare si studenti din anii terminali ai facultatilor de profil, implicate in cercetare, productie si invatamantul superior, in vederea realizarii urmatoarelor deziderate:

 1. promovarea Stiintei Materialelor cu accentul pe importanta ramura a Cresterii Cristalelor; obtinerea prin mijloace proprii si diseminarea informatiilor stiintifice si tehnologice legate domeniul mentionat;
 2. editarea de reviste, buletine de informare, organizarea de expozitii, atribuirea de premii si recompense;
 3. stabilirea unor legaturi cu organizatii internationale similare pe baza de reciprocitate, afilierea la organizatii internationale;
 4. realizarea legaturii invatamantului superior de profil cu cercetarea si industria (societati private sau de stat);
 5. incurajarea si sprijinirea actiunii de privatizare prin mijloace specifice de informare stiintifica si tehnologica, precum si furnizarea de informatii privind calificarea profesionala a membrilor ASOCIATIEI (recomandari);
 6. organizarea de cursuri postuniversitare, scoli de vara, stagii de lucru in tara si strainatate;
 7. subventionarea in masura posibilitatilor a participarii unora din membrii organizatiei la manifestari stiintifice internationale de profil si diseminarea informatiei obtinute;
 8. reprezentarea intereselor membrilor ASOCIATIEI fata de institutiile de stat care coordoneaza invatamantul, cercetarea stiintifica si tehnologica de profil sau agentii economici de stat sau particulari din tara sau strainatate;
 9. realizarea legaturilor cu organizatii similare din tara sau strainatate de instruire, de productie sau de sprijinire a sistemului educational oferit de Comunitatea Europeana (actiunile TEMPUS-PHARE, PECO, EUREKA, etc.);
 10. organizarea de activitati de documentare si conectarea la bazele internationale de date si informationale;
 11. realizarea unor activitati productive in vederea sustinerii obiectivelor propuse; realizarea unor contracte de cercetare si/sau productie cu parteneri interni sau externi in conditiile prevazute de lege. Activitatea de productie consta din cresterea de monocristale, realizarea de materiale si echipamente de interes stiintific si didactic.

Sediul ASOCIATIEI este in Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti, din Centrul National de Fizica, str. Atomistilor nr. 1, sector 5, Bucuresti-Magurele.

Membrii ASOCIATIEI pot fi persoane fizice:
a) membrii TITULARI (activi) pot fi alesi in functii de conducere sau in Consiliul ASOCIATIEI si platesc cotizatia anuala nominala stabilita de Adunarea Generala;
b) membrii ASOCIATI pot fi:
c) membrii ONORIFICI romani sau straini care au merite deosebite recunoscute in domeniu si/sau care sprijina activitatea ASOCIATIEI. Aceasta calitate se acorda de catre Consiliul ASOCIATIEI pe o perioada echivalenta a doua mandate (total 6 ani), dupa care Consiliul poate prelungi aceasta calitate corespunzator. Membrii onorifici nu platesc cotizatie.
Resursele materiale ale ASOCIATIEI sunt:
- cotizatiile anuale si subscriptiile membrilor ei;
- subventii din partea statului roman, donatii si sponsorizari din partea unor societati comerciale de stat sau particulare, sau de alt tip, din tara sau strainatate, etc.;
- venituri realizate din activitatile precizate la Art. 1, precum si din organizarea de manifestari stiintifice, publicatii, cursuri, multiplicare de material informativ.

Membrii societatii sunt invitati sa participe activ la toate activitatile organizate de RoMS-CGS si sa se asocieze eforturilor de indentificare de noi resurse financiare.

Alte informatii pot fi gasite in textul integral al Statutului.

Dr. Florin Stanculescu

fstanculescu@pcnet.ro

S.C. MATPUR S.A.